ה. מגיהים והגהות במרכזים אחרים

( א ) ר' יהודה גדליה ור' מאיר בנבבשת בשאלוניקי עד עתה ראינו כי יש חכמים שרשמו את הגהותיהם בגליון הספרים שבהם למדו , ואי אתה 0 יודע אם התכוונו לפרסם את הגהותיהם אם לאו . " לעומתם , שאר החכמים שכתבו חיבורים בפני עצמם , דוגמת בעל מלאכת שלמה , לא ייחדו את חיבורם להגהות בלבד . חיבורם הוא בראש ובראשונה פירוש , ובנוסף לכך יש בו גם הגהות . יחיד במינו הוא אפוא חיבורו של ר' מאיר בנבנשת , הנקרא אות אמת , שאלוניקי , שכ"ה . חיבור זה רובו ככולו מכיל הגהות על ספרי המדרש ועל סדר התפילה , עם מעט ביאורים . המחבר עובר על המדרשים דף לאחר דף , ומעתיק בכל שיטה , היינו שורה , את נוסח הדפוס , ולאחריו הוא כותב מה יש לתקן . לפני שנפנה לחיבורו של ר' מאיר , עלינו לומר כמה מלים על משפחת בנבנשת בשאלוניקי . משפחה זו היתה משפחה נודעת בשאלוניקי , שבין השאר נתפרסמה בזכות ספרייתה העשירה שהכילה ספרים רבים וכתבי יד . בני המשפחה העסיקו סופרים 105 כהסכמת ר' גבריאל נאמר שהובאו ע '' י הרב יוסף פלנא מעה '' ק ירושלים . רבינוביץ , מאמר , עמ' קג בהערה , מזהה אותו עם ר' יעסל מתכנא הנזכר לקמן בהערה . 108 והאה עוד כדברי שוחטמן ( לעי...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן