ד. מגיהים במצרים - ר' בצלאל אשכנזי וחבורתו

ר' בצלאל בר אברהם אשכנזי ( להלן . רב"א ) נולד בא"י . שנת לידתו אינה ידועה . נראה שלמד בצפת בישיבתו של ר' ישראל די קוריאל . אח '' כ עבר למצרים , ולמד שם אצל הרדב"ז . שימש כרב במצרים , ועם תלמידיו נמנה גם האר"י . סביב לשנת שמ '' ה עלה ארצה , ושימש כמנהיג הן לקהילת האשכנזים והן לקהילת הספרדים . נפטר בירושלים בשנת שנ"ה בקירוב . רב"א נתפרסם בעיקר בזכות הספר שיטה מקובצת . הספר הוא לקט פירושים של רבותינו הראשונים מכ"י שונים . חלק מהפירושים נודע לנו רק בזכות לקט זה , מחמת שהם אבדו במשך הזמן ולא הגיעו לידנו . לקט זה מעיד על ספרייתו העשירה של רב"א , דבר 74 שמתגלה לעין כל גם בתשובותיו . מפעל נוסף של רב"א הוא הגהותיו לתלמוד " . ולספרים נוספים . כפי שכתבנו בראש הפרק רב"א היה הראשון שריכז חבורה של חכמים " שעסקה בביקורת הנוסח על פי 71 ראה מה שכתבתי בשרי האלף , מהד' שנייה , ירושלים , תשל '' ט , עמ' תקנג , מס' , 8 , 6 שם ציינתי לספתת הנוגעת בכך . וראה עתה בהרחבה רבה בדברי מ' כהנא , 'פירושים לספרי הטוזים בכתובי יד , ' ספר הזכח ן לר '' י נסים , סדר שני , ירושלים , תשמ , ה '' עמ' קז-קי . 72 רדויד '' א כשם...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן