ג. מגיהים בארץ ישראל

( א ) נוסח ארץ ישראל כידוע , לאחר חתימת המשנה ע"י ר' יהודה הנשיא , שקעה קרנה של ארץ ישראל ועלתה קרנה של בבל . מצב זה נמשך עד סוף תקופת הגאונים , עד שנת פטירתו של רב האי גאון , שהיא שנת 1050 בקירוב . באותה העת ירדה קרנה של בבל אף היא , ועלתה קרנם של מקומות אחרים . עם גירוש ספרד , אנו עדים שוב לעלייה משמעותית בקרנה של ארץ ישראל . והנה , אף שבמשך מרבית הזמן שלאחר חתימת המשנה יד בבל היא על העליונה , מכל מקום נשאר תחום אחד לפחות שצוינה בו ארץ ישראל במיוחד , והוא - נוסח המשנה ושאר ספרות התנאים . כאשר הראשונים רוצים לבדוק נוסח מדויק של משנה , הם מזכירים 9 8 בדבריהם את נוסח א"י . כבר עמדו החוקרים על עובדה זו , והפנו למקומות רבים המאשרים עובדה זו . לפיכך לא נרבה כאן במקורות , ונציין רק לכמה מהם : ( א ) הרמב"ן בחידושיו לר"ה י ע"ב כתב : "וכן מצאתי בגליונות משניות ישנות של . "י"א ובחידושיו לחולין מג ע"ב כתב : "וכן במשניות בדוקות של . "י"א ( ב ) הרשב"ץ בפירושו לאבות פ "ה מ"י כתב : "אבל במשניות שבאו מארץ ישראל שהם מנוקדות יש גירסא יותר מדוקדקת . " ( ג ) ר' יצחק בן שלמה הישראלי " , בפירושו לאבות כתב ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן