ב. המגיהים הראשונים

נפתח בשני מגיהים שהם כנראה הראשונים שידוע לנו כי עסקו בהגהות . מקום מושבם של שניהם אינו ידוע בבהירות , ועל כן לא נכללו כאן באזור מסוים , ( א ) ר' שמואל ב"ר משה חכם זה הוא כנראה החכם הראשון הידוע כמי שעסק בהגהות . הוא הגיה את המשנה ואת פירוש המשניות לרמב"ם . הגהותיו אינן מצויות בידנו כיום . כל שאנו יודעים עליהן , הוא מהגהותיו של ר' שמואל לירמא , הנזכר לקמן , אשר עשה בהן שימוש . הואיל וכך , נחלקו חכמים בטיבן של הגהות ר' שמואל ב"ר משה , ובעניינים שונים הקשורים בהן . כן נחלקו בדבר זהותו המדויקת של חכם זה " . ברי הדבר שהוא פעל בארצות המזרח , כנראה בחלב , 5 והגיה את טופס המשנה של דפוס נאפולי שנת רנ"ב . חכם זה השתמש בכ"י של פירוש המשניות לרמב"ם שנכתב בידי הרמב"ם עצמו . ( ב ) ר' שמואל לירמא ר' שמואל היה כנראה אביו של ר' יהודה ב"ר שמואל לירמא , בעל לחם יהודה ( פירוש על 6 פרקי אבות , ( סביוניטה , שט"ו , ושו"ת פליטת בית יהודה , ויניציאה , תיי'ב . הספר עליו כתב ר' שמואל את הגהותיו נמצא כיום בבית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי בירושלים . 4 ראה : אפשטיין , משנה , עמ' מ"ש ; 1286 שטרן , 'פירוש המשניות בכ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן