ח. יחס חכמי הדורות להגהותיו

136 הואיל והגהות הב"ח נדפסו , כאמור , מאוחר , רק בשבת תקפ"ד , הן באו לידיעת הלומדים באיחור רב . בין הראשונים שהתייחסו להגהות הב"ח מצאתי את ר' אברהם בינג שנפטר בשנת תר"א , בהיותו אב"ד וירצבורג . שאר חכמי הדורות התייחסו להגהותיו במקום שנזקקו לכך , אולם לא דנו בדבריו באופן רצוף . גם " 1 שמואל שטראשון ( רש , ( ש" שהגיה רבות את התלמוד ומפרשיו , הזכיר את הגהות הב"ח רק לעתים רחוקות , ולעתים הגיה כדוגמת הגהות הב"ח ולא הזכיק ' . מבין האחרונים שדנו בדבריו באופן רצוף , יש לציין את ר' מנחם מאניש הלפרין וספרו מנחם משיב נפש , לבוב , תר"ס . רותר ממנו הוא ר' ישראל הכהן בספרו יברך ישראל , חלק ב , אשקלון , תשמ"ב . ' המחבר דן באורך רב בהגהות הב"ח , ובעיקר באלו שבאו לשפר את הסגנון . המחבר דן 143 בהן , ומראה פעמים רבות כי אין צורך בהגהות אלו . 136 יש חכמים שלא עמדו על כך . כגון ר' שמואל וולדברג , בספת דברי שמואל , קראקא , תרמ"ט , כלל יח , דף לט סע '' כ , העיר על ספר סדר הדורות שלא ראה הגהות הב '' דו . ובכלל סה , דף קמ רע '' א , העיר על יד מלאכי שככר קדמו הב '' ח בהגהותיו . ברם בשני המקרים הללו , אין כאן הע...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן