עמוד מתלמודו של הב"ח, חגיגה יט ע"א, עם הגהותיו (באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי, ירושלים)