עמוד מתלמודו של הב"ח, ראש השנה כג סע"ב, עם הגהותיו (באדיבות בית הספרים הלאומי והאוניברסיטאי,ירושלים)