ז. שיפור נוסח שאר ספרים

שני החכמים האחרונים שמנינו , הלוא הם ר' מנחם מנדל מטיקטין וו ' יושע פלק , הגיהו בנוסף לתלמוד גם ספרים אחרים . ואכן מצאנו עוד חכמים שעסקו בהגהת שאר ספרים , ואי אפשר לפרט ולהאריך בכך . שני חכמים דנו באופן מיוחד בשאלת הנוסח , וגם העלו את השאלה בדבר האיסור להגיה . הואיל ורוב החכמים שעסקו בנושא זה לא עמדו על כך , מצאתי לנכון להזכירם במיוחד . ( א ) ר' ברוך ב '' ר דוד וספרו גדולת מרדכי , האנאווה , שע -ה '' שע '' ו אלה חלק מדבריו : תמהתי ורעיוני על משכבי סליקו למה הוא [ ספר המרדכי ] מונח בדור הזה בקק זויות , הלא כל דבריו נבנו על דברי בעלי התוספות וחכמי צרפת אשר אנו מבני בניה , ' והשיבוני רעיוני אין זה כי אם מפני החומר והצורה שלו , כי הצורה אשר בידינו היום עלה כולו קמשונים , כסו פניו חרולים , בפרט דפוס קטן של ריווא ודפוס ווינצייה אין דף ואין עמוד שאין נמצא בו כמה וכמה טעיות ... ודרשתי וחקרתי בכל מדינה זו , ולא מצאתי אחד ששם נפשו בכפו לגשת אל המלאכה , זאת מלאכת הקדש לכלות הקוצים מן הכרם , ולהגיה ספר קדוש כזה , הגם שאפשר להליץ בעדם כי 200 נמצא שרבינו תם כתב לאחיו הרשב"ם ז"ל והוכיחו על שהגיה בריית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן