ב. מעלת הדברים הנדפסים

על כוחה של המצאת הדפוס , מצאנו את דבריהם של כמה חכמים . באופן כללי דיבר על כך ר' יוסף שלמה דילמדיגו הנקרא גם היש"ר מקנדיא . הוא אמנם חי כמאה וחמישים שנה לאחר המצאת הדפוס , אבל דבריו מתאימים לראשיתו של הדפוס . אלו דבריו : וכל העם אומרים שהדפוס הועילנו , ובאמת קלקלנו , שלפנים היו נפרעים הסופרים בדמים יקרים ולא היו קונים מהם רק הספרים הטובים הערבים המועילים ומעצמן היו ספרי שוא והבל מתבטלים , משא"כ עכשיו בזמנינו שרבים מעמי הארץ מתיהרים ... להוציא ספרים לאורה , ובהם יקרא שמו כרצונו גברא רבא ויקירא , והוא אינו רבי אפי' כשוליא דנגרא [ פסחים קח סע"א , ... [ ש"ע שלא כל המרבה ספרים בעלי מומים וחסרים , יתקיים לדור דורים . לדבריו , הדפוס גרם לכך , כי מעתה ואילך כל אדם יכול לפרסם את כתביו , בין שיהיו טובים או רעים . כעין זאת כבר שמענו כמאה שנה לפניו , ע"י ר' יהוסף אשכנזי . ר' יהוסף נזקק בדבריו להסביר מדוע נתפשטו ספרי הפילוסופיה עד שנעשו מקובלים ע"י אנשי הדור . לדעתו , סיבה אחת היא משום שהאנשים "רצים אחרי דברי החידושים בין טובים בין רעים . " כמו כן אשמים בדבר המדפיסים , שמשום תאוות בצע הם מדפיסים את...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן