פרק תשיעי השפעת הדפוס על היצירה התורנית של חכמי האשכנזים

בפרק הקודם ראינו את חשיבותה של המצאת הדפוס , ואת השינויים שחוללה בתפקידי המגיהים בבית הדפוס . ברצוננו לבחון עתה , אם היתה להמצאה זו השפעה גם על אופי היצירה התורנית של חכמי הדורות . נדון בראשונה ביצירתם של חכמי האשכנזים שפעלו 1 במאה הראשונה לאחר המצאת הדפוס .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן