ט. טעויות של מגיהים ומדפיסים

המגיהים השתדלו לעשות את מלאכתם באמונה , ולהגיה כפי הדרוש והנכון . המדפיסים בעקבות זאת , או בלי קשר לעבודת המגיה , היללו ופיארו את נוסח הדפוס , והודיעו כי הוא עולה על נוסח כתבי היד . אבל למרות דברי השבח של המדפיסים , ברור לנו שעבודתם של המגיהים אינה שלמה ואינה מדויקת , משום שהיו סיבות שמנעו מהם להגיע לשיא הדיוק והשלמות . יש סיבות המתאימות הן למגיה ההעתק והן למגיה הדפוס , ויש סיבות המתאימות רק לאחד מהם . מובן מאליו שיש סבירות רבה מאוד שתהיינה גם טעויות דפוס . נמנה כאן כמה דוגמות בלבד , ומובן שאפשר להוסיף כהנה וכהנה . ( א ) לחץ זמן כאמור , העסיקו המדפיסים מגיהים שהיו אחראים לנוסח . נכון שהמדפיסים העסיקו מגיהים שהיו בדרך כלל תלמידי חכמים גדולים , אבל פעמים רבות היו המגיהים נתונים תחת לחץ עצום מצד המדפיסים לסיים עבודתם בזמן קצר , וברור שלחץ זה פגם בעבודת ההגהה . כך כתב ר' דוד הלוי , מגיה מסכת בבא קמא , שונצינו , רמ : ו" ובהיות הקונים ממני מסכתות אילו נשתעבדתי להם בשבועה וקנסות לגמרם קודם הפסח , ובסיבת מאורער רעות התמהמהתי בסיומם עד אור לארבעה עשר עם יגון בהדפסת משנה תורה היה יעקב בן חיים , ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן