ח. תיאור מלאכת מגיה ההעתק

לא נוכל להביא בזה את כל הקולופונים שבהם תיארו מגיהי ההעתק את מלאכתם . נביא אפוא מקצת מן המקצת , רק כדי שנוכל לקבל תמונה על דרך עבודתם , ועל חלקם בעיצוב נוסח הספר . בחרנו דוגמאות הקשורות להדפסת התלמוד , ולכן נביא כאן מדבריהם של מגיהי ההעתק של התלמוד . בני שונצינו הדפיסו כמה מסכתות מהתלמוד הבבלי . הבאנו לעיל את הכתוב בסוף שתיים מהן . נביא עתה חלק מהדברים שנכתבו בסוף מסכת 01 00 חולין , י"ע ' המגיה ר' דוד בן ר' אלעזר הלוי : ' וכבר הודעתיך בהתחלת כתובות ענין מלאכה זו , ואותו כתבתי למען הודיעך כי הטעיות המועטי' תמצא בהן שלא בסבתי נשארו , והנה עתה שבא אצלנו ר' מרדכי בכמ"ר ראובן יצ"ו באזל"א הגיה הדפוס , ידעתי שאף תבה אחת לא נעדרה , ואף באותיות לא תמצ' חסר או יתיר אחת מני אלף , ואם באולי תמצא מקומות יראה בעיניך טעות מבואר כגון בדבור ' ואידך כהונה בפ ] ק" כב ע"א , חוס' ד"ה ואידך . , [' ובפי' גבי מנין לרבו' בכלל עריכה זו [ כז ע"א , רש"י ד"ה מנין לרבות ... [ גם תמצא ברש"י פי' בלי גמ' כמו גבי טמא בחולין מאי למימרא ריש 106 05 ] ק"פ ב , [' ב"ע ובפ' כל הבשר [ קיד ע"א ] גבי אשכחן אחותו הגדולה ... גם 10...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן