ז. ספר ההעתקה

בדברי ר' גבריאל , שהובאו לעיל , ליד הערה , 62 הוזכר המונח . ספר ההעתקה . כדי לתת תמונה שלמה על ההתפתחות שחלה עקב המצאת הדפוס , נתעכב על מונח זה . רח"ז דימיטרובסקי סבור , כי המצאת הדפוס גרמה למדפיסים בעיה טכנית חדשה . היינו , כדי להדפיס ספר שיש בו גם טקסט וגם פירוש , כגון דף תלמוד עם פירוש רש"י וכדומה , היו המדפיסים צריכים להתאים את הטקסט עם פירושו . התאמה זו , הנקראת עימוד , לא היתה רווחת בתקופת כתבי היד , מפני שהכותבים לא הקפידו על כך . קשה לדרוש ממעתיק , אומן ככל האפשר , כי יתאים ויעמד בעת כתיבתו . ודאי שיותר קשה לדרוש ממנו כי ימחק ויסדר מחדש אם לא הצליח במלאכתו . דימיטרובסקי סבור , כי בתקופת הדפוס העסיקו המדפיסים אנשים שהיו כותבים (!) טופס שיהיה דומה בעימודו , עד כמה שאפשר , לספר העומד להיות מודפס , כדי שיוכלו לתכנן על פיו את ההדפסה . טופס דגמי זה נקרא , ע"פ דימיטרובסקי , בשם "ספר ההעתקה . " 83 דברי הרא"ש הללו אינם נמצאים לפנינו בתוספות הרא '' ש , אבל הרעיון עצמו נמצא בהלכותיו שם פ"ב אות יא . 84 בהקדמתו למקראות גדולות , ויניציאה , רפ '' ה , הוסיף כאן המגיה את המלים הללו : "כתרי ; ות...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן