ו. חשיבות ההגהות בעיני מגיהי ההעתק והדפוס

נביא בזה מדברי המגיהים על חשיבות מלאכת ההגהה . מובן שאין כאן המקום להביא מדברי כולם , ואסתפק אפוא רק בדברים מעטים , שיש להם חשיבות גם לעניינים אחרים שנדון בהם . ר' שלמה צרפתי , שהיה מגיה ההעתק של ספר מבחר הפנינים , שונצינו שנת רמ"ד , כתב בסוף הספר : ואותי צוה לדקדק טופסיו והעתקותיו , חסרותי"ו בתהל"ה , וכל דפי = ] דופי ] אשר בהעתקה ישרה , מקלקל הוא אצל חבור"ה , להגיה ולהשיבה תמה וסדורה , באופן לא 74 יכשלו המעתיקים ולא יפילו דבר מאשר גבלו ראשונים , והנני הח = ] מ" החתום מטה ] אף כי מטה ידי וקצרה השגתי , עשיתי כאשר צויתי , ואבינה בספרים 72 יש לדעת כי בראשית ימי הדפוס סידרו תחילה רק גליוץ אחד או מעט יותר , וזאת בגלל מעט הגופנים שעמדו לרשותם . לאחר הסידור הדפיסו את כל העותקים הדרושים מאותו גליון , ורק אז עברו לסידור הגליון הבא ולהדססתו . לכן הגהה כדפוס באותה העת פירושה הגהת יחידות קטנות בזו אחר זו , בין הסידור וההדפסה הנסיונית לבין ההדפסה הסופית . אף לשונו של ר' גבריאל "הביאוהו לפני" ( ברכות , שם , ( "הביאו את ספר הדפוס שלם לפני" ( ביצה , לעיל ) אינה הולמת את מגיה הדפוס העוסק בצד הטכני ומצו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן