ה. מגיה הדפוס

לאחר שסודר הספר לדפוס , לא נסתיימה מלאכת ההגהה . עתה יש לבדוק אם הסידור בוצע כהלכה , או שמא נפלו כמה שיבושים במהלכו . האדם שתפקידו לבדוק זאת נקרא , כאמור , " מגיה הדפוס . " כפי שהזכרנו בסעיף ב ספק אם היה קיים תפקיד זה בתקופת כתבי היד . לאמור , לא ברור אם אחר העתקת כתב היד היה המעתיק , או אדם אחר , עובר עליו כדי לבודקו אם הוא נקי מטעויות . מצאנו אפוא כתבי יד שהוגהו , ומצאנו כתבי יד שלא הוגהו . בראשית ימי הדפוס ממש ( סביב שנת , ( 1470-ל"ר כמעט ואין אנו שומעים דבר על מלאכת הדפוס . כעשר שנים מאוחר יותר , כבר שומעים די הרבה פרטים על הדפוס , וביניהם אנו שומעים גם על הגהות ועל מגיהים . כבר צויין בפרק ג , כי בספרד שמענו על הגהות בשנת רל . 1476-ו" מן הראוי להביא , כדוגמה , את אשר אירע בהדפסת מסכת ברכות אצל יהושע שונצינו שהזכרנו לעיל . כאמור , יהושע שונצינו כתב כי מועד סיום הדפסתה היה כ' טבת . והנה בחתימת המסכת אנו קוראים את דברי ר' גבריאל שטרשבורק מיום ר אדר . 'א בין השאר כתב : פתח [ יהושע שונצינו ] במס' ברכות תחילה ועשה ממנה דפוס של גמרא ופירר ותוספות ... הכל בחבור אחד , ואחרי נגמרה מלאכת החבו...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן