ד. מגיה הטופס או מגיה ההעתק

הבה נחזור ונברר מעט יותר את תפקידיהם של המגיהים השונים . בראשית הדפוס הודפסו הספרים , כמובן מאליו , על פי כתבי יד . לרשות המדפיס עמד כתב יד אחד או יותר , ועל פיו הוא הדפיס את הספר . מכיוון שאין בטחון שכתב היד נכון ומדויק , יש לעבור עליו לפני ההדפסה , לבודקו ולתקנו כדי שיהיה ראוי לשמש מקור להדפסה . ברור שאין אנו מדברים כאן על טופס ראשון , שהוא טופס המחבר , אלא על טופס שני או טופס מאוחר יותר . האדם המכשיר את כתב היד לצורך ההדפסה נקרא , כאמור , "מגיה הטופס" או " מגיה ההעתק . " הדעת נותנת כי בתקופה שלפני המצאת הדפוס הועתקו כתבי היד כפי שהם , ללא הגהה והכנה טרם העתקתם . אם המעתיק החליט להשמיט או להוסיף , הרי שעשה כן מבלי שהודיע על כך בגליון כתב היד . ברם בתקופת הדפוס , עסקו , בדרך כלל , בהגהת הטופס ובמלאכת ההדפסה שני אנשים בעלי תפקידים שונים . מגיה הטופס הוא תלמיד חכם המבין היטב את החומר המונח לפניו . לעומתו , המדפיס אינו צריך להיות בר הכי , והבנתו היא בענייני דפוס . מגיה הטופס רושם אפוא את הגהותיו-הערותיו על כתב היד עצמו , בין השיטין , בגליון ובמקומות נוספים . הוא רושם בכתב ידו גם הוראות ל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן