א. חשיבות הדפוס בעיני הציבור

בראשית דברינו נמנה את הטעמים שהעלו את ערך הדפוס בעיני הציבור , והעמידוהו ברמה גבוהה יותר מאשר כתבי היד . מכיוון שערכו של הדפוס נעשה חשוב בעיני הציבור , הרי גם המוצר של הדפוס לאמור נוסח הספר , נעשה חשוב אף הוא בעיני הציבור . ( א ) פלא ההדפסה ויד ה' המדפיסים הראשונים היללו את המצאת הדפוס , ותיארו אותה בלשון ציורית , כדבר פלא . נביא כאן מקצת מדבריהם . כך כתב המדפיס ר' אברהם כונת בפירוש הרלב"ג על התורה , 3 ] מנטואה , רל"ו ] : "אמר אברהם כונת ... הכותב בכמה קלמוסים בלא מעשה נסים . " בסוף טור אבן העזר , פייבי די שקו , רל"ה , כתב המדפיס : 1 איני מאריך בפרטים הואיל ואין הם קשורים במישרץ לענייננו . כמו כן יש דעות שונות בין החוקרים בדבר התאריכים המדויקים ופרטים אחרים , ואף הם אעם מעגייננו . 2 הואיל ומחקריהם אינם קשורים במישרין לנושא שאנו דנים בו , לא מצאתי לנכון לציינם . 3 רוב הקולופונים בפרק זה הועתקו מהצילום אצל פריימן מרקס , אוצר ; או , כאשר לא היה שם צילום , מדברי פרידברג , תולדות ; ולא ראיתים במקור . קולופק זה נמצא אצל פריימן מרקס , אוצר , עמ' ; 27 מ"א הברמן , פרקים בתולדות המדפיסים העברים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן