פרק שביעי המצאת הדפוס והשפעתה על המגיה ועבודתו בבית הדפוס

בשנת 1450 בקירוב המציא יוהאן גוטנברג , בעיר מינץ בגרמניה , את הדפוס . בשנת 1456 הוא הדפיס את התנ"ך באותיות לטיניות , וזהו כנראה הספר הראשון שהופיע בדפוס ' . להמצאת הדפוס היתה השפעה עצומה בתחומים שונים . נושא זה נידון בתקופה האחרונה , 2 ומהיבטים שונים , ע"י כמה וכמה חוקרים . נבדוק עתה את השפעתה של המצאת הדפוס על האופן שבו נעשו ההכנות להדפסת ספר ולהפצתו לרשות הציבור . לא נעסוק כאן במכלול הבעיות הטכניות הקשורות בכך . עיסוקנו המרכזי יהיה בסקירת התהליכים והתפקידים בבית הדפוס שהשפיעו על קביעתו של נוסח הספר המודפס .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן