ז. מה בין חכמי אשכנז לחכמי ספרד

אם נסקור את יצירתם של חכמי ספרד במשך הדורות , דומה שלא נוכל להצביע על ספר 187 ששייך לספרות ההגהות . גם אם נעיין בספרי הפרשנות של חכמי ספרד , שביסודם אינם ספרים עצמאיים אלא הם צמודים לספר בסיסי מסוים , הרי שלא נוכל להגדירם כספרות הגהות . ניטול לדוגמה את ספרי הפרשנות על הרי"ף של חכמי ספרד הנמצאים כיום , כגון : תלמידי ר' יונה , ר' אהרן הלוי , ר"ן , ריטב , א" ר' יוסף חביבא . אין ספק שאי אפשר לומר כי ספרים אלו שייכים למסגרת של ספרות ההגהות . גם חכמי ספרד הקודמים להם , ר' אפרים ור' יוסף ן' מיגאש , כתבו חיבורים על הרי"ף . חיבוריהם לא הגיעו אלינו , פרט לציטוטים הנמצאים בדברי הראשונים . לא הצלחתי ללמוד מהם אם חיבורים אלו נכתבו סביב גליון הרי"ף , או בספר בפני עצמו . אף לא מצאתי כי נושא זה נידון במחקר . רק ר' בנימין זאב בנדיקט כתב : "במקום אחר אדון , אי"ה , גם בהגהות של רבנו אפרים , שהובלעו ע"י טעות לתוך הלכות הרי"ף עצמן . " לצערנו , לא זכינו לדבריו בעניין רבנו אפרים . אמנם הראה שם על מקרה אחד שבו חדרו , כנראה , דברי ר"י מיגאש לתוך דברי הרי"ף . למדנו מכאן כי , לדעתו , חכמים אלו כתבו הגהות בגליון ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן