א. הרחבת המונח הגהות, ומונחים טכניים הקשורים ככתיבתן

ההגהות שעסקנו בהן עד עתה , הן הגהות שנועדו לתקן את הספר מחמת שגיאות שנפלו בו . אבל המונח "הגהות" קיבל במשך הזמן גם מובן אחר , היינו הגהות המתייחסות לאמור בספר . לעתים הגהות אלו באות להוסיף על האמור בספר , לעתים לחלוק על האמור בו , לעתים לפרש את דבריו וכיוצא בזה . הגהות אלו יכולות להכתב ע"י מחבר הספר עצמו , או ע"י אנשים אחרים . מחבר המגיה את ספרו , עושה כן מחמת שחזר בו מדברים מסוימים 2 שכתב בספר ' . לתיקוני המחבר מחמת חזרה קראו הקדמונים הגהות , אבל מאוחר יותר קראו לכך מהדורות . אין אנו דנים כאן בהגהות מחמת חזרתו של המחבר . אנו דנים כאן בהגהות שנכתבו בגליון הספר ע"י אנשים אחרים , ומטרתן להוסיף תוספת כל שהיא על דברי מחבר הספר , מבלי לתקן את הכתוב בספר . גם כאשר בעל ההגהות חולק על הכתוב בספר , אין הוא מתקן את האמור בספר , אלא הוא כותב את דעתו האישית בגליון , והכתוב בספר עצמו נשאר ללא שינוי . הגהות מסוג זה יש להן ערך משלהן , ולכן ניתן לדבר עליהן כעל יצירה ספרותית 3 העומדת בפני עצמה . נקרא אפוא להגהות הללו בשם "ספרות ההגהות . " ההגהות הללו מאופינות לא רק בכך שהן באות להוסיף על הכתוב בספר , א...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן