ח. ויכוח ר"ת עם ר' משולם

דומה כי על יסוד האמור עד עתה , נבין את הוויכוח בין ר"ת לבין ר' משולם ב"ר נתן מהעיר מלון , ליד פאריס . בספר הישר נשתמרה לנו חליפת מכתבים בין שני החכמים הללו . אם נמיין את נושאי הוויכוח שביניהם , נראה כי הם מורכבים משני נושאים 66 עיקריים ו האחד הוא ענייני מנהג , והשני הוא ביאור סוגיות התלוי בחילופי נוסחאות . אנו נעסוק עתה בנושא השני . ( א ) מהו הנוסח שעליו ראוי לסמוך ר' משולם ביאר כמה סוגיות בצורה מחודשת . ביאורו מבוסס על נוסח חדש באותה סוגיה . ר"ת דחה בחריפות את ביאורו וטען כי לנוסח החדש אין כל בסיס . עיקר טענת ר"ת כנגד נוסחו של ר' משולם בתלמוד מתמקד בגישתו של ר"ת , שראינוה עד עתה . רוצה לומר , ניתן לסמוך על נוסח אחר בתלמוד אם הנוסח מקוים ע"י ספרים ישנים . אולם הנוסח שכתב ר' משולם אינו נמצא בהם . זאת ועוד , אין הוא נמצא גם בפירושים של חכמים שנוסחתם נחשבת בדוקה , ואילו הנוסח שעליו סמך ר"ת , הוא המקוים בספרים ישנים ובספריהם של חכמים אחרים . הלוא כך כתב ר"ת : "וכל חכמי בני ספרד ורבי' האי ור"ח 61 נמצא במכתב של ר' שמואל בן תפני , שנתפרסם ע"י ר"ש אסף , 'מכתבים מגאוני בבל , ' תרביץ , יא , ( ש"...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן