ז. דיון נוסף בהגהות רש"י בפירושו

( א ) דיון על שיטת רש"י בהגהותיו אמנם פרק זה מוקדש לבירור שיטת ר"ת בנושא ההגהות , אולם הואיל ונגענו כאן בנושא שיש לו השלכה עד ימינו , נתעכב מעט על נושא זה . ראינו כי ר"ת הצדיק את דרכו של רש"י בהגהותיו , משום שרש"י הגיה רק בפירושו . ברם , לדברי ר"ת , אף שרש"י לא שינה את נוסח הספרים , הרי תלמידיו , והבאים אחריהם , עשו כן על פי הגהות רש"י בפירושו . תיקונים אלו גרמו שהנוסח הישן לא נשתמר , וכפי שהעיד ר"ת בעצמו . אע"פ שהנוסח הישן אינו משתמר , לא חיווה ר"ת את דעתו נגד הגהות רש"י . אולי משום שסוף סוף הרי אין רש"י אחראי לכך , ואין הוא צד בעניין . אבל הדבר בכל זאת תמוה . מדוע אין ר"ת נזעק כנגד רש"י , הרי הוא עצמו ראה שהנוסח הישן נעלם אט אט , ומדוע החריש ? האין תופעה זו מלמדת אותנו שדרכו של רש"י בהגהותיו אינה יעילה דיה ? יתר על כן . יש לשאול : הרי אפשר היה למנוע מצב זה , לו היה רשום בפירוש רש"י : הכי גרסינן ... ולא גרסינן ,... ובכך היינו משמרים את הנוסח הישן לפחות בפירוש ? אלא 54 שרש"י לא עשה כן , למעט מקומות מסוימים . אולי רש"י לא נקט שיטה זו באופן קבוע , מכיוון שלא עלה בדעתו כי ישנו את נוסח הספ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן