ה. באלו אופנים אין ר"ת מתנגד להגהות

עד עתה ראינו את עמדתו השלילית של ר"ת כנגד מגיהי ספרים שמחקו את הנוסח מן הספר . ברצוננו לבדוק האם ר"ת התנגד להגהות בכל צורה שהיא , או שמא יש מקרים בהם אין הוא מתנגד לכך . נפנה שוב להקדמתו של : ת"ר כי גם ר' שלמה אם הגיה הגירסא בפירושיו הגיה , אבל בספרו לא הגיה , כי אם שותי מימיו הגיהו על פי פירושיו אשר לא מלאו לבו לעשות כן בחייו זולתי במסכת זבחים לבדה . ובדקתי ומצאתי בספרים שלו כי לא הוגהו מכתיבת ידו , והדין נותן אם לא ידע אדם הלכה יכתוב פתרונו לפי ראות עיניו אם ירצה , אך כספרים אל ימחק . ר"ת התייחס כאן להגהותיו של רש"י , ועל כך נדון בהמשך דברינו . אכן למדנו מכאן , כי לדעת ר"ת , הגהה המוחקת את הנוסח הישן מן הספר היא האסורה . אבל אם המגיה משמר את הנוסח המקורי בספר התלמוד , אלא שהוא כותב נוסח אחר בפירושו , אין בכך איסור . זאת משום שהוא השאיר בידינו את הנוסח הקדום . ואכן , גם כמה מחכמי האחרונים סבורים כי התקנה היתה רק כלפי מגיהים שהגיהו בספר עצמו . כך סבור ר' יונה נבון , נחפה בכסף , חלק א , קושטא , תק"ח , חו"מ סי' יב , דף צד רע : ב" עוד כתב כת = ] ר" כבוד תורתו ] עמ = ] ש" על מה שכתבתי ] שט...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן