ד. ר"ת מחזר אחר נוסחאות ישנות-ספרדיות

את הפתרון לשאלת מציאת הנוסח הישן , הציע ר"ת בדבריו שהובאו לעיל . עלינו לחזר אחר ספרים קדומים מאוד , ולהשוות את הנוסח הנמצא בהם עם נוסח רבינו חננאל . לדעת ר"ת , נוסח רבינו חננאל הוא הוא הנוסח הישן והנכון . אנו מוצאים קביעה זאת בדבריו פעמים רבות . כך מצאנוהו אומר -.ורבי' שלמ' הגיה ומביא ואינו בכל הספרים הישנים ובפר"ח מפרשץ לוקח שדה 5 מביא בכורים אלמא מביא דווקא גרסי ' . ' או במקום אחר : והא דקא מייתי ראיה [ היינו , רש"י ] מספרים ישנים אין לך ישנים ומיושנים מפר"ח וירושלמי " . וכן מצאנוהו מזכיר פעמים הרבה את נוסח ר' חננאל , או נוסח ספרים ישנים , והוא מסתמך 7 עליהם ביחס לקביעת הנוסח . ' ניתן לומר כי בדרך כלל מעדיף ר"ת את נוסח בני ספרד , ובכלל זה את פירושו של ר' חננאל , משום שנוסחם משקף את הנוסח הקדום . אף כאשר אין הוא מקבל את פירוש ר"ח , עדיין הוא מקבל את נוסח ר"ח באותה סוגיה , וכפי שמצאנו כן בדבריו ; 8 וכשאתה מוציא דבר מפיך ראה ובדוק בשמועות , ' וגם תראה בגירס' ר"ח תלמיד רב האי ובגירסת רבינו ר' יצחק אלפס תלמידו , כי גירסתם נכונה ומיושרת , שמקומות [ יש ] שהחמיר ר"ח דלא כהלכתא וגם אין פירוש ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן