ג. הקושי במציאת הנוסח הקדום להגהת הספר

כדי להבהיר את הנוסח הישן ולהראות כי הוא הנוסח הנכון , מוטל עלינו למצוא את הנוסח הזה . זו משימה שאינה קלה , משני טעמים שהם למעשה טעם אחד . ר"ת בהקדמתו מסביר לנו את הקושי שבדבר , כאשר הוא דן בפירוש הרשב -. ם" וידעתי כי מגודל לבו ועומק פלפולו עשה זאת וראייתו במקומות מספרים ישנים , 7 ואינה ראייה כי גם ספרים ישנים אכתוב לך בזה הספר אשר חיסרו [ מאשר ] לפנינו וקודמי קדומין ישנים ומיושנים לא יעידום ולא פירושי ר"ח שהן גורסין , ועדים 8 נאמנין . 9 רוצה לומר , רשב"ם הסתמך בהגהתו על נוסח הנמצא בספרים ישנים . על כך טען ר"ת כי זו אינה ראיה , "כי גם ספרים ישנים אכתוב לך בזה אשר חיסרו מאשר לפנינו . " לאמור , ר"ת טוען כי הוא יכול להביא דוגמאות מספרים ישנים שחסר בהם נוסח מסוים , באשמת מגיהים למיניהם , ובכל זאת אין בכך ראיה לצדקת אותו נוסח . זאת משום "וקודמי קדומין ישנים ומיושנים לא יעידום , " דהיינו משום שאם נעיין בספרים ישנים וקדומים מאוד , לא נמצא בהם עדות לקיומו של נוסח זה . וגם "לא פירושי רבינו חננאל , " אם נעיין בהם , לא נמצא עדות לנוסח זה , שהרי "הם [ כן ] גורסים" את אשר חסר בנוסח שנמצא בספרים הישנ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן