א. על ספר הישר ומטרתו

עמדת ר"ת בנושא ההגהות באה לידי ביטוי בספרו , ספר הישר . הספר נדפס לראשונה בוינה , שנת תקע"א . אולם לשונו המליצית של ר"ת , הבנויה משברי פסוקים ומרמיזות למאמרי חז"ל , גרמה קשיים בהבנת דבריו , ולכן שובש הספר במשך הדורות . אף חכמים נתקשו בדבריו , וניסו לפרשם בדרכים שונות . לפיכך הדפסה זו היא משובשת . דומה שראוי לדעת כמה פרטים על מהדורה זו , שהעמידני עליהם ר"א שישא , ותודתי נתונה לו . למהדורה זו ניתנה הסכמה של ר' משה סופר בעל החתם סופר , ואעתיק ממנה דברים ביחס לבעל כתב היד ר' מנדל טעבן , אחד מעשירי פרשבורג : והיות ועיקר כוונת המחבר זצ"ל ליישר מסילות הגייסות הישנות שבש"ס ולהורות הדרך הישרה מבלי ירים איש ידו להגיה שום ספר , כי את אשר נראה בעיני המעיין כטעות סופר , יבוא רעהו הטוב ממנו וחקרו , ויעמדהו על בריו ... גלל כן כך עלה במחשבת הקצין הנ"ל שלא יושלח יד הגהה בספר הישר הזה בעצמו , הגם כי נפלו בו אחה טעיות באתה מקומן מאורך הימים ורוב המעתיקים , בכל זאת לא יאות הקצץ הנ"ל ליתן רשות להגיה בו שום דבר , ושפתו ברור מלוו , דבר שנצטער בו אותו צדיק ר"ת לא יכשל בו ספרו ... ברם דומה שבעל החתם סופר לא חש...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן