פרק חמישי יחס רבינו תם להגהות

בפרק הקודם עסקנו ביחסם של תלמידי רגמ"ה להגהות . לשלמות העניין כללנו את רש"י ביניהם . המשותף לכל החכמים הללו , בין שהם נמנעים מלהגיה ובין שהם מגיהים , הוא כי אין הם מזכירים את דברי רגמ"ה כל עיקר . כאמור לעיל , היחיד המזכיר את רגמ"ה במפורש הוא רבינו תם , המרוחק ממנו הן בזמן והן במקום . היינו , ר"ת פעל כארבעה דורות לאחר רגמ"ה , והוא אינו מבני אשכנז אלא מבני צרפת . עד כמה שידוע לנו , ר"ת הוא גם החכם היחיד המתייחס באריכות רבה לעניין ההגהות , והוא נושא ונותן בזה גם עם בני דורו . לפיכך ראוי לדון בדבריו בנפרד , ומשום כך יוחד לו פרק זה .  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן