ו. פני הדברים אצל בני ספרד

מתורתם של חכמי ספרד הקדומים לא נשתמר בידנו דבר . היצירה הראשונה בתחום התלמוד , ששרידים ממנה גם הגיעו לידנו , היא יצירתו של ר' שמואל הנגיד , שפעל במאה השמינית לאלף הרביעי ( מחצית ראשונה של המאה הי . ( א" לאור שרידים אלו קשה לשפוט על דרכו בעניין נוסח . עם זאת מצאנו שבמקום אחד העיר כי הנוסח שלפנינו הוא טעות סופר . נדון ביצירות נוספות של חכמי ספרד . היצירה הבאה היא ספרו ההלכתי של הרי"ף , שפעל כעשרים שנה לאחר ר"ש הנגיד . ביסודו של דבר , ספר זה הוא ספר הלכתי הבנוי על פי סדר התלמוד , והנותן לפני המעיין את סיכומי הסוגיות . יחד עם זאת יש בספר גם פירושים ; לעתים אלו הם פירושים של מלים בודדות , ולעתים אף פירושים ארוכים יותר . מצאנו בדבריו גם כמה הערות מועטות בענייני נוסח . כגון : וכמה מרבוואתא טעו בהאי פירושא דהאי מימרא ... ואטעו לכולהו נוסחאי דגמרא ... אלא טעותא דנוסחי הוא ולא כדקא סברי הוא ונוסחי לית בהו טעותא אלא נוסחי 88 מעלייא נינתו . בן דורו של הרי"ף הוא ר' יצחק בן גיאת . בספרו ההלכתי של ר' יצחק , הנקרא בשם מאה שערים , מעטות מאוד ההערות בענייני נוסח . בן דורם הצעיר , ר' יהודה ב"ר ברזילי ברצ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן