ה. פני הדברים אצל בני איטליה

על פי המסורת , קהילות איטליה הדרומית עתיקות הן , כבר מזמן בית שני . הן העמידו חכמים גדולים , אלא שתורתם לא הגיעה אלינו . ידיעה מעניינת על ר' קלונימוס אנו מוצאים בדברי בעלי התוספות : ורבינו קלונימוס אביו של ר' משולם הגיה כלשון שני בשעת פטירתו והסופר טעה בין עלה לעולה , ושלושה דברים הגיה כמפי נבואה בשעת פטירתו . ידוע כי ר' משה , אביו של ר' קלונימוס , היגר מלוקא שבאיטליה למגנצא שבאשכנז , במחצית המאה השביעית לאלף החמישי ( ד' אלפים תרע . ( 917 = ז" ברם נחלקו החוקרים אם גם בנו , ר' קלונימוס , ובן בנו ר' משולם , היגרו יחד עמו . לאמור , לא ברור אם יש לראות בר' קלונימוס חכם מבני איטליה , או שמא יש לראותו כחכם מבני אשכנז . מחמת הספק , וגם משום שבסופו של דבר מוצאו של ר' קלונימוס הוא מאיטליה , מניתיו כאן . מכל מקום , הידיעה במקור זה אינה ברורה עד תומה . ניתן לומר כי ר' קלונימוס הגיה רק שלושה דברים , ואף זאת עשה רק לפני פטירתו . אף שלא נהגו להגיה באותה העת ובאותו מקום , קיבלו את דבריו רק משום שראו בכך כעין נבואה . לפי זה למדנו על מיעוט ההגהות שם . ברם , יכול בעל דין לחלוק ולומר כי ר' קלונימוס הגיה ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן