ד. פני הדברים בצפון אפריקה ומצרים בתקופה מאוחרת יותר

בתקופה מאוחרת יותר דומה שיש קצת שינוי בעניין זה . בראש ובראשונה יש לציין לדברי הרמב ם" המפורסמים : יש נוסחאות מן התלמוד שכתוב בהן ... וטעות סופרים היא ולפיכך טעו המורים על פי אותן הספרים . וכבר חקרתי על הנוסחאות הישנות ... והגיע לידי במצרים מקצת תלמוד ישן כתוב על הגוילים , כמו שהיו כותבים קודם לזמן הזה בקרוב מחמש מאות שנה . ושתי נוסחאות מצאתי מן הגוילים בהלכה זו ... ומפני טעות זו שאירע למקצת הספרים הורו מקצת גאונים ... וגם זו טעות גדולה ... גם ההוראה הזאת על פי ספריהן שכתוב בהן ... וטעות סופרים היא ומצאתי בגוילים כתוב ... אע"פ שהספרים המוגהין כמו שביארנו , כך יראה מדין התלמוד . ועוד דברים של דעת הן , וכי מה היה לו לעשות ... בדומה לכך כתב במקום נוסף : יש גאונים שהורו ... ואין דרך התלמוד מראה דבר זה , וטעות היה בנוסחאות שלהם , וכבר בדקתי על ספרים רבים וקדמונים ומצאתי שהדבר כמו שביארנו . אנו למדים ממקומות אלו כי הרמב"ם חיזר אחר נוסחאות ישנות כדי להוכיח על פיהם את דבריו . בשאר חיבוריו אנו מוצאים רק לעתים רחוקות כי הרמב"ם מזכיר ענייני 38 דברי אברמסון ( לעיל הערה , ( 35 עמי . 185 39 הרמב"ם נ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן