ו. כיצד קיימו באופן מעשי את האיסור

( א ) הגהת ספרי תורה איסור השהיית ספר שאינו מוגה חל הן על ספרי תורה והן על שאר ספרים , בהתאם לשיטות השונות שראינו לעיל . הנושא שאנו דנים בו הוא שאר ספרים ולא ספרי תורה . הגהת ספרי תורה הוא נושא הדורש דיון נפרד , ואשר העסיק את החכמים והסופרים במשך כל הדורות . מכל מקום אציין לכמה פתרונים הנוגעים להגהת ספרי תורה , כיון שיש בהם דמיון גם לעניין הגהת ספרים רגילים . . 1 הגהה על פי ספר שנתקבל ע"י הכל כמוסמך הפתרון הפשוט ביותר הוא הפתרון הנזכר כבר בדברי המשנה שהובאה בפרק הראשון , סעיף ב : "ואין מגיהין אות אחת אפילו בספר העזרה , " כלומר שהיו מגיהים ספרי תורה על פי ספר העזרה . לאמור , יש להגיה את הספר על פי ספר מוסמך . אכן , בתקופת המשנה נראה שלא היתה כל בעיה בקביעת הספר המוסמך , והיה ברור מעל לכל ספק כי זהו ספר העזרה . אולם עם התארכות הגלות נתעוררה בעיה חמורה , והיא , כיצד יקבע הספר המוסמך . ואלו דברי הרמב"ם בהלכות ס"ת פ"ח ה"ד וה : ה" ולפי שראיתי שבוש גדול בכל הספרים שראיתי בדברים אלו , וכן בעלי המסורות שכותבין ומחברין להודיע הסתומות והפתוחות נחלקין בדברים אלו במחלוקת הספרים שסומכין עליהן , ראית...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן