ג. מה הן הטעויות ב"ספר שאינו מוגה"

בספר רגיל קיימים שני סוגים עיקריים של טעויות : טעות מחבר וטעות מעתיק . טעות המחבר היא טעות הנובעת מפירוש לא נכון של המחבר , מרעיון שלו שאינו הגיוני וכדומה . היינו , טעות הנובעת משיקולים של המחבר שאינם הגיוניים . כמובן שתיתכן גם טעות מחבר בכתיבה עצמה . לאמור , ייתכנו טעויות כתיבה של המחבר , כתוצאה מהיסח הדעת או ממהירות הכתיבה וכדומה . טעות המעתיק היא טעות הנגרמת בעטיו של המעתיק עקב קריאה בלתי נכונה או כתיבה בלתי נכונה וכדומה . ברור כי טעות זו אינה באחריותו של המחבר . הבה נבדוק מהן הטעויות שאליהן התכוון התלמוד באומרו : "ספר שאינו מוגה . " מובן מאליו שבספר תורה תיתכן טעות העתקה בלבד , ולה שני פנים . האחד , טעות שתיתכן גם בהעתקה של כל ספר אחר . השני , טעות הקיימת רק בספר תורה ; וזו טעות העתקה של אותיות חסרות או יתרות שאינן משנות את המשמעות . על פי רוב אין הקפדה על כתיבה , או טעות , מסוג זה בספר אחר . לא לחינם אמר ר' ישמעאל בעירובין יג ע"א : " הוי זהיר במלאכתך [ כתיבת ספרי תורה ] שמלאכתך מלאכת שמים היא שמא אתה מחסר אות אחת או מייתר אות אחת נמצאת מחריב את כל העולם כולו . " דבריו כפשוטם מורים...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן