א. הגהת ספר העזרה

הד לפעולת ההגהה ' אנו מוצאים במשנה . כך שנינו במועד קטן פ"ג ) ד"מ דף יח : ( ב"ע " אין כותבין ספרים תפילין ומזוזות במועד ואין מגיהין אות אחת אפילו בספר העזרה . " 2 בספרים אחרים הנוסח הוא ו בספר עזרא . נחלקו הראשונים מהו ספר העזרה , ומה טיב ההגהה המוזכרת כאן . 3 בפירוש המיוחס לרש"י נכתב : "ספר תורה של עזרא , ואני שמעתי עזרה בה , ' ופי' ספר מוגה היה בעזרה שממנו היו מגיהים כל ספרי גולה . " נמצא כי לפי הפירוש הראשון היו 1 על נושא ההגהות נכתב מעט מאוד . לי ידוע רק על דברי ש"ז הבלין באנציקלופדיה יודאיקה ( אנגלית , מהר' כתר , , ( 1971 ערך , Haggahot כרך ד , עמי . 1110- 1104 2 לא אציין כאן לכל חילופי הנוסחאות בזה , והמעיין ימצא חלק מהם בדקדוקי סופרים . בפירוש מסכת משקץ לר' גרשם מאור הגולה , בתוך : קובץ ראשונים למסכת מועד קטן , בההדרת הרב ניסן זק"ש , ירושלים , תשכ"ו , עמ' צו , הנוסח : "אפי' בספר עזרה . " המהדיר הרב ניסן וק"ש , בהערה , 149 סבור שזהו הנוסח הנכון , הואיל וכך הוא הנוסח בכל כתבי היד ובדפוסים ראשונים . עוד ציין כי ספר זה , ובנוסח זה , נזכר גם במסכת סופרים פ"ו ] ד"ה באן נובר . "שלושה ס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן