מבוא

מצאנו שחוקרי תולדות עם ישראל חיוו את דעתם על אופן חלוקת ימי עמנו לתקופות , זה אומר בכה וזה אומר בכה , ולכלל הסכמה לא הגיעו ' . וכבר אמר אחד החוקרים , כי " חלוקת הזמנים הריהי אפוא פעמים רבות דבר קשה ומעשה בעל משמעות יחסית 2 ביותר . " אחד הגורמים המשפיעים על החלוקה הוא הגדרתו , או בחירתו , של העניין המשמש כנושא המייחד את התקופה . כאשר קיימת החלטה על נושא מסוים אשר נראה כבעל ערך , נעשית החלוקה לתקופות קלה יותר ואף מובנת יותר . מובן שהשאלה המרכזית היא על יסוד מה נקבע הנושא ומה הן אמות המידה לבחירתו . דומה שאין תשובה ברורה על שאלה זו . הנושא נקבע על ידי החוקר לפי הבנתו ותחושתו . צדקתו של החוקר תוכח אם אכן יצליח להוכיח , תוך כדי ליבון הדברים , שהנושא שבחר אכן עומד במבחן המציאות . לאמור , החוקר יראה כי אכן היחס לנושא הוא יחס משתנה בהתאם לתקופות 3 שונות , והשינוי הוא בעל משמעות עמוקה מכמה בחינות . על-פי שמו של חיבורנו , ברי הדבר שנושא החלוקה כפי שאנו רואים אותו הוא הספר העברי והיחס אליו . באומרנו "הספר העברי , " כוונתנו לספר שנכתב או נדפס באותיות עבריות . על יסוד נושא זה ניתן לחלק את תולדות עמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן