עמודים בתולדות הספר העברי הגהות ומגיהים

יעקב ש' שפעל הוצאת אוניברסיטת בר אילן יעקב שמואל שפיגל עמודים בתולדות הספר העברי הגהות ומגיהים עמודים בתולדות הספר העברי הגהות ומגיהים יעקב שמואל שפיגל מהדורה שנייה הוצאת אוניברסיטת בר-אילן , רמת-גן  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן