מפתחות

עריכת מפתח המקורות ומפתח השמות - רפי שיף עריכת מפתת העניינים - רומן זיניגרד  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן