ביבליוגרפיה

מקורות אבות דרבי נתן אבות דרבי נתן , מהדורת ש " ז שכטר , ניו יורק תרמ " ז . בראשית רבה בראשית רבה , מהדורת י ' תיאודור וח ' אלבק , ירושלים תשכ '' ה . דברים רבה דברים רבה , מהדורת ש ' ליברמן , מהדורת שלישית עם הוספות ותיקונים , ירושלים תשל . ד" ויקרא רבה ויקרא רבה , מהדורת מ ' מרגליות , ירושלים תשי -ג " תשי " ח . ירושלמי תלמוד ירושלמי , יוצא לאור על פי כתב יד סקליגר ( Or . 4720 ) 3 שבספריית האוניברסיטה בליידן עם השלמות ותיקונים , עם מבוא מאת י ' זוסמן , האקדמיה ללשון עברית , ירושלים תשס . א " מגילת המקדש ( ידין ) י ' ידין , מגילת המקדש , ירושלים תשל'יז . מגילת המקדש ( קמרון ) מגילת המקדש , מהדורת קמרון , באר שבע-ירושלים 1996 מדרש הגדול מדרש הגדול לבראשית , מהדורת מ ' מרגליות , ירושלים תשכ " ז ; לשמות , מהדורת מ ' מרגליות ירושלים תשכ " ז ; לויקרא , מהדורת ע ' שטיינזלץ , ירושלים תשל"ו ; לבמדבר , מהדורת צ " מ רבינוביץ , ירושלים תשכ " ז ; לדברים , מהדורת ש ' פיש , ירושלים תשל . ג" מדרש שמואל מדרש שמואל , מהדורת ש ' בובר , קרקוב תרנ " ג . מדרש תהלים מדרש תהלים , מהדורת ש ' בובר , וילנה תרנ '...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן