פרק רביעי מלכות מוגבלת בהלכת התנאים - טעמים והקשרים

מדוע אימצו רוב התנאים את תפיסת המלכות המוגבלת ודחו את שני המודלים האחרים - התאוקרטיה הישירה והתאולוגיה המלכותית ' ? במבט ראשון התשובה לשאלה זו פשוטה : התנאים אימצו את התפיסה , שעומדת ביסוד 'מצוות המלך ' בספר דברים . אחרי הכול , בניגוד לתאוקרטיה הישירה - שמקורה בעיקר בספר שופטים , ולתאולוגיה המלכותית - שמקורה בפרקי תהלים , בשמואל , במלכים ובדברי הימים , מצויה תפיסת המלכות המוגבלת בתורה . בשונה משתי התפיסות האחרות , שמקורן במזמורים ובסיפורים ( היסטוריים ) 'לא מחייבים , ' באה תפיסת המלכות המוגבלת בספר דברים כנורמה , כדין מחייב . להסבר 'הנאיבי ' והפורמלי הזה יש משקל מסוים , ברם אין הוא שלם ; שיקולים מתודולוגיים ותוכניים מגלים שהתמונה המלאה מורכבת יותר . ראשית , הסבר זה מושתת על ההנחה , שספרות חז"ל אכן מצטמצמת בעיקרה למה שהיא מצהירה על עצמה : פרשנות המקרא , ובעיקר פרשנות התורה . פרשנות הכתובים היא ללא ספק פן מרכזי של ספרות חז"ל , ברם אינה חזות הכול . תאוריות פרשנות ( הרמנויטיקה , ( שפותחו בעשורים האחרונים , העלו טענות כבדות משקל , ולפיהן מאחורי פרשנויות 'מסורתיות , ' ' המתבטלות ' אל מול טקס...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן