3. כפיפות המלך לתורה

במסגרת ההגבלות על המלך כלולה , כמובן , כפיפותו לתורה , וכפי שאראה להלן - גם למפרשיה המוסמכים . כזכור , מודגשת כפיפות זו בדברים יז , יח-כ : והיה כשבתו על כסא ממלכתו וכתב לו את משנה התורה הזאת על ספר מלפני הכהנים הלוים . והיתה עמו וקרא בו כל ימי חייו למען ילמד ליראה את ה ' אלהיו לשמר את כל דברי התורה הזאת ואת החקים האלה לעשתם . לבלתי רום לבבו מאחיו ולבלתי סור מן המצוה ימין ושמאול למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל . החובה לכתוב ספר תורה היא חלק בלתי נפרד מן המצוות המיוחדות , שמטילה על המלך פרשת המלך שבספר דברים . כזכור , נוגעות מצוות אלה לענייני נשים , לסוסים ולכסף וזהב . המצווה לכתוב ספר תורה מסמלת את כפיפותו של המלך לחוק באופן 59 מגילת המקדש נז , שורות 2 ו-ו 9 ( מהדורת קמרון , ( ענו ' . 82 60 כפי שמעיר פראדה , תורת המלך ( הערה 58 לעיל , ( עמ' , 35 הערה , 29 מושפע מבנה בית הדין במגילת המקדש מן האמור בדברים יז , ט , שם מוזכר 'השפט ' אחרי 'הכהנים הלוים . ' כללי , ונועדה לחזק כפיפות זו ; במובן מסוים היא המשך ישיר להלכות האחרות שנזכרו , המבליעות אף הן את כפיפותו לתורה . הפסוקים ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן