7. משיחה

ביטוי לכך , שלפי המשנה נעדר המלך כל מעמד סקראלי ואין לו כל זיקה מיוחדת לאל , הוא העדר כל זכר לטקס המשיחה בשמן בה . כזכור , לפי ה ' היסטוריה ' המקראית ( להבדיל מן החוק המקראי ) המשיחה היא האמצעי הטקסי הריטואלי המכונן מלך אלוהי , או למצער מלך סקראלי . " בכך דומה משנת סנהדרין לפרשת המלך שבספר דברים ( המפרטת את חוק המלך , ( שגם בה לא נזכרת המשיחה ; נקודה זו מצטרפת לכמה נקודות דמיון אחרות בין המשנה לבין פרשת המלך בדברים . אפשר שהשמטת משיחת המלך במשנת סנהדרין היא מקרית , שכן המשנה אינה דנה כלל בדרך מינוי מלך - לא בדרך מינויו של מלך ראשון , שמתחילה בו שושלת , ולא באופן מינויו למלך של בן מלך . כזכור , חסרות במשנה הלכות רבות אחרות הנוגעות למלך ; לבד מן ההלכה הראשונה שבמשנת סנהדרין בעניין המלך - 'המלך לא דן ולא דנין אותו ' - המובאת אגב הדיון ( בפרק הקודם לה ובפרק הבא אחריה ) בסמכויות בתי הדין , קשה לספק הסבר לעקרונות הברירה של עורך המשנה בעניין הלכות המלך . "' עם זאת העדר עניין המשיחה מן המשנה - אף שהוא מופיע , כפי שאראה להלן , במקומות אחרים בספרות התלמוד - משתלב היטב עם מגמתה לבטל ( ובוודאי לצמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן