6. ההפרדה בין מלכות לכהונה

במסורת התלמודית עולה במפורש ההפרדה בין כהונה למלוכה . כך בירושלמי שקלים : אין מושחין כהנים מלכים , אמר רבי יודן ענתונדרייא : על שם 'לא יסור שבט מיהודה , ' אמר רבי חייה בר אדא : 'למען יאריך ימים על ממלכתו הוא ובניו בקרב ישראל ' , מה כתיב בתריה [ אחריו : [ 'לא יהיה לכהנים הלוים ' . את הקטע פותחת כנראה ברייתא " , הקובעת שהכוהנים אינם יכולים להימשח למלכים . משלימה את ה ' הפרדה ' המסורת ( או ההלכה ) - כי מלכים אינם יכולים להתמנות לכוהנים : ' [ ... ] מגילת המקדש נז , שורות 21-18 ( מהדורת קמרון , ( עמ ' . 83 דומה כי בהלכת חז " ל מחליפה הסנהדרין את 'משפט האורים והחומים ;' וראו פראדה , תורת המלך ( הערה 84 לעיל , ( עמ ' . 36 צודק פראדה בקובעו , כי הדגש במגילה בקדושת מחנה המלך היוצא למלחמה ובצורך לקבל את אישור הכוהן הנועץ באורים וחומים מתבסס על פרשנות של דברים כג , י ; כג , טי : 'כי תצא מחנה על אויביך ונשמרת מכל דבר רע [ ... ] כי ה ' אלהיך מתהלך בקרב מחנך להצילך ולתת אויביך לפניך והיה מחניך קדוש ' . [ ... ] יגאל ידין סבור , כי בגלל זיקתו לדברים כ , א ' ) כי תצא על עיר ( ' [ ... ] מדבר קטע זה במלח...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן