2. שלוש מצוות

ביטוי נוסף להשקפה כי מינוי המלך הוא מצווה עולה ממכלול מקורות תנאיים , המציינים שלוש מצוות 'לאומיות' שנצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ או לאחר כיבושה . דברי ר' יהודה בספרי דברים בעניין 'מצוות המלך' קשורים לדבריו בקטע אחר בספרי דברים : ' ועברתם את הירדן וישבתם בארץ , ' רבי יהודה אומר : שלש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתם לארץ , למנות להם מלך , לבנות להם בית הבחירה , ולהכרית זרע . pbnv איני יודע איזה יקדום אם למנות להם מלך , אם לבנות להם בית הבחירה , אם להכרית זרע עמלק ? תלמוד לומר ( שמות יז , טז ) 'ויאמר כי יד על כס יה מלחמה לה ' בעמלק , ' משישב המלך על כסא ה' את מכרית זרע עמלק , ומנין שכסא ה ' זה המלך ? שנאמר : 'וישב שלמה על כסא ה ' למלך ' ( דברי הימים א כט , כג , ( ועדין איני יודע איזה יקדום , אם לבנות להם בית הבחירה אם להכרית זרע עמלק , תלמוד לומר : 'אשר ה' אלהיכם מנחיל אתכם , ' ואומר 'ויהי כי ישב המלך בביתו וה י הניח לו מסביב' ואומר : 'ויאמר דוד אל נתן ראה נא אנכי יושב בבית ארזים וארון האלהים ישב בתוך היריעה . ' לפי ר ' יהודה , המצווה למנות מלך כרוכה בשתי 'מצוות לאומיות ' אחרות : הכרתת עמל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן