2. תאולוגיה מלכותית: המלך הוא אל

במקרא מצויה גם תפיסה אחרת על אודות המלכות , שהיא גרסה ( אולי ממותנת ) של תאולוגיה מלכותית . גרסאות שונות של תפיסת מלכות מן הסוג הזה רווחו בכל רחבי העולם העתיק : במסופוטמיה , במצרים , ובמידה רבה גם בכנען . תפיסה זו התגלגלה 16 י' ברלין , 'שני מושגים של חירות , ' ארבע מסות על חירות , תרגם י ' שרת , תל אביב ו 97 ו , עמ י . 220-170 17 גישה דומה לזו של גדעון מצויה בסיפור המשלחת לפומפיוס ( בשנת 63 לפני הספירה ) המובא אצל יוסף בן מתתיהו בקדמוניות היהודים יד , 45-41 ( מהדורת שליט [ הערה 15 לעיל , ([ עמ ' . 121-120 הסיפור מופיע גם אצל דיודורוס מסיציליה , ראו דיודורוס ; 2 , 40 וראו M . Stem . . Greek and Latin Authors on Jews and Judaism , Jerusalem 1 974 . pp . 184- 185 יוסף מספר כי הורקנוס השני ואריסטובלוס השני טענו למלכות ביהודה וביקשו את תמיכת המפקד הרומי . כנגדם יצאו נכבדי היהודים ' ה - אומה ' בלשונו של יוסף - שביקשו לא להיות תחת שלטון המלך , כי מסורת אבותיהם היא להישמע לכוהנים , ואילו שני האחים ( שמוצאם אמנם כוהני ) רצו לשנות את צורת המשטר למלוכה ולהופכם לעבדים . טענתם של הנכבדים היתה , שהמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן