מלך אביון המלוכה בספרות היהודית הקלאסית

יאיר לורברבוים הוצאת אוניברסיטת בר-אילן פרס 1 לוי הפקולסה למשפסינ מלך אביון המכוסה בספרות היהודית הקלאסית יאיר לורברמים מרך אביון הממפה בספרות היהודית הקכאסית יאיר לורברברם הוצאת אוניברסיטת בר אילן , רמת גן פרסומי הפקולטה למשפטים  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן