רשימת האיורים והתמונות

עמוד : 135 ילדות ומשרת נושאים כדי מים מבאר שליד אחד הבתים ביפו העותמאנית עמוד : 145 ילדים ונערים בקטיף תפוזים בפרדסים המשגשגים של יפו העותמאנית עמוד : 235 נשות ראשון לציון מרימות את קולן כנגד הויכוח על זכות הבחירה לנשים שהתעורר לקראת הבחירות לאסיפת הנבחרים , 1918 עמוד : 285 רוזה גינצברג במדי המשפט ( ca . 1930 ) עמוד : 330 נחמה פוחצ'בסקי ( דיוקן ) עמוד : 341 פרוטוקול ישיבת משפט השלום העברי עמוד : 400 'מוחמד מביא את התה' עמוד : 471 דגמי המיילדות בארץ ישראל  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן