רשימת ארכיונים, קיצורים וראשי תיבות

ארכיון בית הספרים הלאומי - בס"ל ארכיון היסטורי לתולדות ראשון לציון ארכיון חבר הלאומים בג'נבה LON - הארכיון לחינוך יהודי בישראל ובגולה על שם אביעזר ילין , אוניברסיטת תל אביב ארכיון יד טבנקין , רמת אפעל הארכיון הלאומי הבריטי PRO ( National Archives ) - ארכיון המדינה , ירושלים מ"א - ארכיון המכון לחקר תנועת העבודה והחלוץ על שם פנחס לבון , תל אביב - ארכיון מכון לבון ארכיון העיר חיפה ארכיון העיר ירושלים ארכיון העיר תל אביב יפו - אעת"א הארכיון הציוני המרכזי ירושלים - אצ"מ ארכיון הרב הרצוג , היכל שלמה , ירושלים ה"א -  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן