רשימת המחברים

ד"ר איריס אגמון , המחלקה ללימודי המזרח התיכון , אוניברסיטת בן גוריון פרופ' מימי אייזנשטרט , המכון לקרימינולוגיה , הפקולטה למשפטים ובית הספר לעבודה סוציאלית ולרווחה חברתית על שם ברוואלד , האוניברסיטה העברית ד"ר גור אלרואי החוג ללימודי ארץ ישראל , אוניברסיטת חיפה ד"ר נירה ברטל , בית הספר לסיעוד של בית החולים הדסה והאוניברסיטה העברית פרופ' יפה ברלוביץ ; המחלקה לספרות עם ישראל , אוניברסיטת בר אילן פרופ' דבורה ברנשטיין , החוג לסוציולוגיה ואנתרופולוגיה , אוניברסיטת חיפה פרופ' דפנה ברק ארז , הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת תל אביב ד"ר נדב דוידוביץ , ' המחלקה לניהול מערכות בריאות , אוניברסיטת בן גוריון פרופ' רות הלפרין קדרי , הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת בר אילן ד"ר רקפת זלשיק , Skirball Department of Hebrew and Judaic Studies , NYU ר"ד צבי טריגר , בית הספר למשפטים , המסלול האקדמי , המכללה למנהל ד"ר אייל כתבן , בית הספר למשפטים , המרכז האקדמי למשפט ולעסקים , רמת גן פרופ' אסף לחובסקי , הפקולטה למשפטים , אוניברסיטת תל אביב ד"ר ליסה פישביין , Brandeis University , Massachusetts ד"ר עמיחי רדזינר , הפ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן