נשים ומשפט בישראל — בין מנדט למדינה

דפנה ברק ארז * א . מבוא : ההמשכיות מתקופת המנדט הדיון במעמדן ובזכויותיהן של נשים במדינת ישראל נשען , במידה רבה , על התפתחויות תרבותיות , סוציולוגיות ומשפטיות שקדמו להקמת המדינה . על כן , על מנת להבין באופן מלא ועמוק את המשפט הישראלי בתחום זה , חשוב להידרש למצבן של נשים בתקופת המנדט בארץ ישראל ולמאבקים שניטשו על זכויותיהן באותה עת . הפיתוי לפתוח את הדיון במשפט הישראלי באירוע החגיגי של הקמת המדינה הוא מובן , אך חוטא למציאות . אכן , התובנה שההתייחסות למשפט הישראלי אינה יכולה ואינה צריכה להתחיל בשנת 1948 כבר אינה חדשה . תובנה זו תקפה לא רק לתקופת המנדט , אך עבורה היא נכונה שבעתיים . ההתמקדות בתקופת המנדט שואבת הצדקה לא רק מן העובדה הפורמלית , שזו הייתה התקופה הסמוכה להקמת המדינה , אלא בעיקר מתרומתה לתהליכים שהובילו להקמת המדינה ולאופן שבו עוצבו מוסדותיה המשפטיים . שנות המנדט הבריטי היו שנים שבהן פרחה העשייה הציונית בארץ ישראל והובילה לגידול משמעותי של היישוב היהודי ולהקמת המוסדות של 'המדינה שבדרך . ' בתקופה זו גם התחדשו פניו של המשפט הארץ ישראלי והונחו היסודות למוסדות השלטון , שבדמותם הוקמ...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן