חוקים לא כתובים המשפיעים על האישה הערבייה בפלשתינה

ת ' כנען * מטרת מאמר זה היא לתאר חוקים לא כתובים , אך מוכרים היטב , השולטים בחיי האישה הפלשתינית . מקורם של רוב הכללים האלה במנהגים נפוצים שנשמרו בקפדנות . המאפיין הבולט בחיי המזרח הוא ההימנעות משינויים . אל להם לתושבי המזרח הקרוב לסטות ממסורת אבותיהם . מנהגים אלה ( עאךה , ברבים : עאויד ) נעשו לחוקים נוקשים בעלי אופי תקיף ביותר . בחברה השמית העתיקה הייתה סמכותם עליונה , ובפלשתינה הם נותרו חזקים יותר מאלה שהורכבו על החברה המודרנית באמצעות אופנה רווחת בלבד . החוקים הלא כתובים נשמרים בקרב הבדואים בדייקנות רבה יותר מאשר בחברה הכפרית , מאחר שהראשונים קשורים יחד בתוך השבט ב'ברית אחים' ( יחסי קרבה , ( ואילו בני הכפר , בעקבות אורח חייהם הקבוע והממושך , איבדו במידה זו או אחרת את יחסי הקרבה השבטיים האלה , והתאגדויות מקומיות תפסו את מקומם . שינוי חברתי זה אף בולט יותר בקרבת ה'מךאניה , ' תושבי הערים , היכולים ביתר קלות להשתחרר מכבלי המנהגים . בפלשתינה נשמרים דינים אלה במחוזות מסוימים בקפדנות רבה יותר מאשר באחרים . יש להדגיש שרבים מהם נשמרים היום פחות מאשר לפני חמישים שנה , ואחרים שהיו פעם נחלת הכל...  אל הספר
הוצאת אוניברסיטת בר אילן