תמי המיילדות בארץ ישראל. ‭,Rogers, Midwifery Work in Palestine‬ לעיל הערה ‭,2‬ עמי ‭.108‬ באדיבות הוצאת ‭Wiley-Blackwell‬